tercihler

Hayatınızı 3 Temel Faktör Etkiler

Dünya vazgeçenleri değil, azmedenleri hatırlar. Hayret etme, gayret et! @gokangunerofficial

Düşünce Yapısı ve Tercihler Hayatımızı, Sağlığımızı Nasıl Etkiler?

Sağlıklı olmak, “bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam iyilik hali” olarak tanımlanıyor. Bu tanım Dünya Sağlık Örgütü’ne ait. Peki soruyorum...